top of page
20844630153_17dbfa23ef_b.jpg

    Aleksandrovo – Selo Aleksandrovo se nalazi u severoistočnom delu Banata, to znači i Vojvodine, u opštini Nova Crnja, koju pored Aleksandrova čine još i sela Nova Crnja (sedište opštine), Vojvoda Stepa, Toba, Srpska Crnja i Radojevo.Apsolutna visina sela je 77,5 m; u ataru najviša tacka je na rudini Veliki Rokoš.

 

  Aleksandrovački atar ima površinu od 55 kvadratnih kilometara, nepravilnog je oblika.U njemu preovlađuju karbonatna i beskarbonatna crnica i ritska smonica. Potesi u ataru zovu se: Šuma, Andres-majur, Pustara (Velika pustara ili Božitovo), Karlovačko, Mlaka, Zečica, Sto jutara, Ovčara, Rokoš (Veliki i mali), Keveš, Jožef i Stara odaja (Stara pustara). Inače, atar Aleksandrova graniči se sa atarima susednih sela – Vojvoda Stepe,na severu; Srpske Crnje,na istoku; Novog Itebeja,na jugoistoku, Banatskog Karađorđeva,na jugu i Nove Crnje,na zapadu i severozapadu.Selo Aleksandrovo je nastalo 1921 god. Od nastanka pa do 1943. selo je nosilo naziv Aleksandrovo, a od 1943. zvalo se Banatsko Aleksandrovo, to ime je nosilo do 1947, kada je dobilo novo ime Livade, a od 1948. selo se zove Velike Livade. Godine 1992. vraćeno mu je prvobitno ime Aleksandrovo.

   Aleksandrovo spada u red vrlo mladih naselja u Banatu, nastalo je kao plod agrarne reforme i kolonizacije posle Prvog svetskog rata. Prvi podatak o postojanju ljudskog naselja u blizini danasnjeg Aleksandrova zabelezeno je 1698 godine selo Bozitovo, naseljeno pravoslavnim, srpskim zivljem; iste godine je selo Bozitovo unisteno od Turaka. Vecinu stanovnika ovog sela cine Srbi, vecinom potomci dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata i kolonista, malo je u njemu pripadnika drugih naroda i nacionalnih manjina.

   Aleksandrovo je danas lepo uređeno selo, puno zelenila, drvoreda, kultivisanih travnjaka i cvetnjaka. Nekada je ovo selo nekoliko puta uzastopce, 1964, 1965. i 1966. godine nosilo zvanje najuređenijeg seoskog naselja u Vojvodini i za to je dobijalo vredne i lepe nagrade i pohvale.


  U poslednjih nekoliko godina puno je ucinjeno na njegovom privrednom razvoju. Jedan od najvaznijih ciljeva toga razvoja je bilo zaustavljanje odlaska Aleksandrovcana iz sela.

ttrrtr.png

Registruj se i postani član sajta

bottom of page